Hotline:  0962-605-340

Khóa học trực tuyến MASTER Toán - Văn Lớp 4-9

Tự Tin Chinh Phục

Đăng ký tư vấn và
Trải nghiệm khóa học

GỬI ĐĂNG KÝ

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Vững vàng kiến thức - Sẵn sàng bứt phá

Khám phá ngay

Vấn đề học sinh THCS gặp phải
hiện nay

Phụ huynh không theo sát được
tình hình học của con

Đăng ký ngay

01

Không theo kịp chương trình trên lớp, điểm số thấp

02

Chưa có lộ trình học cụ thế trong
năm học

03

Học được lý thuyết nhưng khi áp dụng bài tập thì gặp khó khăn, chưa có phương pháp học tập hiệu quả 

05

Nghỉ dịch dài, con học chểnh mảng,
thiếu tập trung

04

Cha mẹ quên hết kiến thức để hỗ trợ con. Ngoài giờ học con không có ai để hỏi bài

MASTER

Đăng ký ngay

Xóa tan nỗi lo chinh phục kiến thức

HỌC THỬ NGAY

Quy trình 4 bước mang lại hiệu quả tuyệt đối

Ảnh 4

BƯỚC 4:

Báo cáo định kỳ => Phụ huynh sẽ nắm rõ khả năng của con cũng như sự tiến bộ

Ảnh 3

BƯỚC 3:

Tham gia chương trình đào tạo chuẩn 4 bước mới giúp học sinh đạt hiệu quả cao trong học tập

Ảnh 2

BƯỚC 2:

Cá nhân hoá lộ trình học tập => lấp đầy lỗ hổng kiến thức, phát huy thế mạnh học tập

Ảnh 1

BƯỚC 1:

Kiếm tra đầu vào => Xác định được điểm mạnh, điểm yếu của học sinh trong phạm vi kiến thức đã học 

Quy trình 4 bước mang lại hiệu quả tuyệt đối

BƯỚC 1:

Kiếm tra đầu vào => Xác định được điểm mạnh, điểm yếu của học sinh trong phạm vi kiến thức đã học 

BƯỚC 3:

Tham gia chương trình đào tạo chuẩn 4 bước mới giúp học sinh đạt hiệu quả cao trong học tập

BƯỚC 4:

Tham gia chương trình đào tạo chuẩn 4 bước mới giúp học sinh đạt hiệu quả cao trong học tập

BƯỚC 2:

Cá nhân hoá lộ trình học tập => Lấp đầy lỗ hổng kiến thức, phát huy thế mạnh học tập

Môn Toán

Môn Ngữ Văn

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

TOÁN 4: LUYỆN TẬP BÀI TOÁN TỔNG HIỆU - CÔ THANH LAN

ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP, HỌC SINH ĐƯỢC

Bước 1: Đánh giá năng lực đầu vào miễn phí

Bước 2: Được tư vấn lộ trình và mục tiêu học

Bước 3: Lựa chọn giáo viên và lịch học phù hợp

Đăng ký ngay

PHỤ HUYNH LỰA CHỌN LỚP VÀ MÔN ĐỂ XEM BÀI GIẢNG

Môn Toán

Môn Ngữ Văn

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

TOÁN 5: BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ - THẦY BÙI MINH MẪN

ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP, HỌC SINH ĐƯỢC

Bước 1: Đánh giá năng lực đầu vào miễn phí

Bước 2: Được tư vấn lộ trình và mục tiêu học

Bước 3: Lựa chọn giáo viên và lịch học phù hợp

Đăng ký ngay

PHỤ HUYNH LỰA CHỌN LỚP VÀ MÔN ĐỂ XEM BÀI GIẢNG

Môn Toán

Môn Ngữ Văn

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

TOÁN 6: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH - CÔ LÊ KHÁNH VY

ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP, HỌC SINH ĐƯỢC

Bước 1: Đánh giá năng lực đầu vào miễn phí

Bước 2: Được tư vấn lộ trình và mục tiêu học

Bước 3: Lựa chọn giáo viên và lịch học phù hợp

Đăng ký ngay

PHỤ HUYNH LỰA CHỌN LỚP VÀ MÔN ĐỂ XEM BÀI GIẢNG

Môn Toán

Môn Ngữ Văn

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

TOÁN 7: SỐ THẬP PHÂN, SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC - CÔ MAI QUỲNH

ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP, HỌC SINH ĐƯỢC

Bước 1: Đánh giá năng lực đầu vào miễn phí

Bước 2: Được tư vấn lộ trình và mục tiêu học

Bước 3: Lựa chọn giáo viên và lịch học phù hợp

Đăng ký ngay

PHỤ HUYNH LỰA CHỌN LỚP VÀ MÔN ĐỂ XEM BÀI GIẢNG

Môn Toán

Môn Ngữ Văn

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

TOÁN 8: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI GIỮA HỌC KÌ I - THẦY HOÀNG VIỆT

ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP, HỌC SINH ĐƯỢC

Bước 1: Đánh giá năng lực đầu vào miễn phí

Bước 2: Được tư vấn lộ trình và mục tiêu học

Bước 3: Lựa chọn giáo viên và lịch học phù hợp

Đăng ký ngay

PHỤ HUYNH LỰA CHỌN LỚP VÀ MÔN ĐỂ XEM BÀI GIẢNG

Môn Toán

Môn Ngữ Văn

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

TOÁN 9: LUYỆN TẬP VỀ CĂN THỨC BẬC BA - THẦY HOÀNG VIỆT

ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP, HỌC SINH ĐƯỢC

Bước 1: Đánh giá năng lực đầu vào miễn phí

Bước 2: Được tư vấn lộ trình và mục tiêu học

Bước 3: Lựa chọn giáo viên và lịch học phù hợp

Đăng ký ngay

PHỤ HUYNH LỰA CHỌN LỚP VÀ MÔN ĐỂ XEM BÀI GIẢNG

Môn Toán

Môn Ngữ Văn

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

TIẾNG VIỆT 4: DANH TỪ - CÔ THANH NGA

ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP, HỌC SINH ĐƯỢC

Bước 1: Đánh giá năng lực đầu vào miễn phí

Bước 2: Được tư vấn lộ trình và mục tiêu học

Bước 3: Lựa chọn giáo viên và lịch học phù hợp

Đăng ký ngay

PHỤ HUYNH LỰA CHỌN LỚP VÀ MÔN ĐỂ XEM BÀI GIẢNG

Môn Toán

Môn Ngữ Văn

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

TIẾNG VIỆT 5: LUYỆN TẬP VỀ NGHĨA CỦA TỪ - CÔ THANH NGA

ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP, HỌC SINH ĐƯỢC

Bước 1: Đánh giá năng lực đầu vào miễn phí

Bước 2: Được tư vấn lộ trình và mục tiêu học

Bước 3: Lựa chọn giáo viên và lịch học phù hợp

Đăng ký ngay

PHỤ HUYNH LỰA CHỌN LỚP VÀ MÔN ĐỂ XEM BÀI GIẢNG

Môn Toán

Môn Ngữ Văn

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Ngữ văn 6: Ôn tập viết bài văn về một trải nghiệm đáng nhớ

ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP, HỌC SINH ĐƯỢC

Bước 1: Đánh giá năng lực đầu vào miễn phí

Bước 2: Được tư vấn lộ trình và mục tiêu học

Bước 3: Lựa chọn giáo viên và lịch học phù hợp

Đăng ký ngay

PHỤ HUYNH LỰA CHỌN LỚP VÀ MÔN ĐỂ XEM BÀI GIẢNG

Môn Toán

Môn Ngữ Văn

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

NGỮ VĂN 7: TỪ GHÉP, TỪ LÁY, TỪ HÁN VIỆT - THẦY THANH TOÀN

ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP, HỌC SINH ĐƯỢC

Bước 1: Đánh giá năng lực đầu vào miễn phí

Bước 2: Được tư vấn lộ trình và mục tiêu học

Bước 3: Lựa chọn giáo viên và lịch học phù hợp

Đăng ký ngay

PHỤ HUYNH LỰA CHỌN LỚP VÀ MÔN ĐỂ XEM BÀI GIẢNG

Môn Toán

Môn Ngữ Văn

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

ÔN THI GIỮA KÌ I NGỮ VĂN 8: MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG VĂN TỰ SỰ - CÔ NGUYỄN THỊ THU TRANG

ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP, HỌC SINH ĐƯỢC

Bước 1: Đánh giá năng lực đầu vào miễn phí

Bước 2: Được tư vấn lộ trình và mục tiêu học

Bước 3: Lựa chọn giáo viên và lịch học phù hợp

Đăng ký ngay

PHỤ HUYNH LỰA CHỌN LỚP VÀ MÔN ĐỂ XEM BÀI GIẢNG

Môn Toán

Môn Ngữ Văn

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

NGỮ VĂN 9: CHỊ EM THÚY KIỀU - NGUYỄN DU

ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP, HỌC SINH ĐƯỢC

Bước 1: Đánh giá năng lực đầu vào miễn phí

Bước 2: Được tư vấn lộ trình và mục tiêu học

Bước 3: Lựa chọn giáo viên và lịch học phù hợp

Đăng ký ngay

PHỤ HUYNH LỰA CHỌN LỚP VÀ MÔN ĐỂ XEM BÀI GIẢNG

99% phụ huynh cho con trải nghiệm đều hài lòng dịch vụ

HỌC THỬ NGAY

HỌC THỬ NGAY

Nền tảng trực tuyến
số 1 Việt Nam
Được hàng triệu phụ huynh tin tưởng lựa chọn

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

(*) Hệ thống sẽ tự động đóng khi đủ số lượng học sinh đăng ký để đảm bảo chất lượng dịch vụ

(*) Hệ thống sẽ tự động đóng khi đủ số lượng học sinh đăng ký để đảm bảo chất lượng dịch vụ

GỬI ĐĂNG KÝ